Ongoongo Tukuatu: “Ngaahi ‘Aho mālōlō Kilisimasi 2019/2020 ma’a e Ngāue Faka-Pule’anga”

(‘Aho 1 Novema, 2019)

‘Oku fanongonongo atu heni mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia ke mea’i ‘e he kakai kotoa pē ‘o e fonuá ‘a e vaha’a taimi ‘e tapuni ai ‘a e ngaahi ‘ofisi ngāue Faka-Pule’anga ki he fonua, hili hono tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho 30 ‘Okatopa 2019.

Ko e taimi mālōlō Kilisimasi 2019/2020 ‘e kamata ia ‘i he taimi 8:30 pongipongi ‘o e ‘aho Monite 23 ‘o Tῑsema 2019 ‘o ngata ki he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘aho Falaite 3 ‘o Sanuali, 2020.

‘E kamata ngāue ‘a e Pule’anga ‘i he Ta’u Fo’ou 2020 ‘i he taimi 8:30 pongipongi, ‘aho Monite 6 ‘o Sanuali, 2020.

Lolotonga ‘a e taimi malolo Kilisimasi ni, kataki ‘a e kakai ‘o e fonua ‘o fakatokanga’i ange ‘e hokohoko atu pe ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ngaahi Potungaue tefito ‘a e Pule’anga, hange ko e Potungaue Polisi, Potungaue Mo’ui mo e Va’a Kasitomu, pea te nau toki fanongonongo atu pe ‘enau taimi ngaue.

‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō Kilisimasi ‘e hoko atu ai mo e Uike Lotu angamaheni ‘o e Ta’u Fo’ou, pea ‘e tāpuni ‘a e ngāue faka-Pule’anga ‘i he taimi 4:00 efiafi ‘i he ngaahi ‘aho ngaue ‘o e uike ko ia.

Faka’apa’apa atu,

Mei he Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti ‘Ofisi ‘o e Palemia

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressroom@pmo.gov.to Website: www.pmo.gov.to