ONGOONGO TUKUATU: “Fua ‘e he Pule’anga ‘a e fakamole ki he hiki fakafokifa ‘i he totongi ‘o e ‘uhila

(‘Aho 5 ’o Novema, 2019)

“Fua ‘e he Pule’anga ‘a e fakamole ki he hiki fakafokifa ‘i he totongi ‘o e ‘uhila ki he mahina ‘e ua ka hoko”

‘E fua ‘e he Pule’anga ‘a e fakamole ki he hikihiki ‘i he totongi ‘uhila, ki he mahina ‘e ua ka hoko mei Novema-Tisema 2019, ‘a ia ‘oku fakafuofua ki he $360,000 fakakatoa.

‘E fakahoko leva ‘e he Kautaha Price Waterhouse Cooper ‘a hono ‘atita’i tau’ataina ‘a e tu’unga hikihiki ko eni ‘i he totongi ‘uhila.

‘E kei ngaue’aki pe ‘a e totongi motu’a pea ‘e ‘ikai fua mo e fakamole ‘a e Kautaha ‘Atita ‘e he kasitomaa.

Ko e ola eni ‘o e fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia ka ko e Minisita ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga mo e Minisita Pa’anga pehe ki he ‘Ofisa Pule Ngaue (CEO) ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga ‘i Novema 4 mo e Pule le’ole’o mo e timi ki he Tafa’aki fakalele ngaue ‘a e Kautaha Tonga Power Ltd ke fakapapau’i ‘a e hiki ko eni ‘a ia na’e fakaha ‘i Novema 1 2019.

NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo.gov.to