Ongoongo Tukuatu: “’Ikai mo’oni e ongoongo ‘e toe nō e Pule’anga Tongá mei he Pule’anga Siaina”

11 Me 2020

‘Oku fakahoko atu mei he ‘Ofisi’o e Palēmia ‘oku ‘ikai ke mo’oni ‘a e ongoongo na’e hā he mitia fakasosiale ‘i he uike kuo ‘osi ‘o pehē, na’e fakahā ’e he Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti, ‘oku fatu ‘e he Pule’anga ha nō fe’unga mo e US$30 miliona, ki Siaina ‘i he Polokalama Belt & Road.

Ko e fakamatala ko ení ‘oku ‘ikai ke mo’oni pea ‘oku ‘oatu ai ‘a e tapou kia kinautolu ‘oku ‘ulungaanga mo angamaheni ‘aki, hono tukuange ‘a e ngaahi ongoongo loi ke ta’ofi e loi ke tataki hala’i ‘a e kakai ‘o e fonua pea maumau’i ‘a e nofo melino mo e ma’uma’uluta ‘a e fonua, tautefito ‘i he taimi faingata’a fakamamani lahi ko ‘eni.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615/7401351 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’ekeEmail: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to