" "

“Tanu Pou ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e ‘uluaki fuofua fale tokoni afā ko e tokoni ‘a e Pule’anga hili ‘a e Saikolone Haloti ‘i he ‘api ‘o Setefano Mahe ‘i Lapaha ‘i he Monite 1 ‘o Sune, 2020”

Ko Tangata’eiki Palemia mo e ni’ihi ‘o e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ‘i hono tanupou ‘o e fale tokoni afā ‘i Lapaha
Ko hono tanupou ‘e he Tangata’eiki Palemia ‘a e fale nofo’anga ‘o Setefano Mahe ‘o Lapaha.
Tangata’eiki Palemia Rev. Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa
Ko e ni’ihi ‘o e kau fakaafe mei he tanupou ‘o e ‘api nofo’anga ‘o Setefano Mahe
Ko e Tangata’eiki Palemia, Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti pea mo e toenga ‘o e kau fakaafe.

text formatting