Fakaafe Fakalangilangi ‘a e Tangata’eiki Palemia ‘i he Kava Idol 2021

23 Fepueli 2021

Na’e me’a ‘a e Tangata’eiki Palemia ko e fakaafe fakalangilangi ‘o e katoanga sivi hiva Kava Idol semi-final ‘a e Kautaha Fetu’utaki ‘a Tonga (Tonga Communications Corporation) ‘i he pō Falaite 19 ‘o Fepueli 2021.

Ko e ta’ahine ko Salote Lupepau’u Tuita Taione na’a ne fakaafe fakalangilangi fakataha pea mo e Tangata’eiki Palemia ‘i he katoanga sivi hiva fakaholomamata mo fiefia ‘a e TCC (Tonga Communications Corporation).