" "

Me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ki he ngaahi fiema’u vivili ‘a hono Vahenga, Tongatapu 10

26 ‘Epeleli 2021

Na’e kamata ‘a e ngaahi ‘a’ahi fakafalealea ‘a e ‘Eiki Palemia Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ki hono Vahenga fili, Tongatapu 10 ‘i he Falaite 23 ‘o ‘Epeleli 2021.  Ko e ‘uluaki fakataha na’e fakahoko ki Kolonga ki he Hall Alaisia, Alaikolonga, Manuma’a ‘o Lotopoha.

text formatting