" "

Tanupou ‘o e Senita Kakai Fefine, falelalanga mo e falehufanga ma’a Ta’anea

15 Sepitema 2021

Na’e tanupou ‘e he ‘Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Senita Kakai Fefine mo e Fale Lalanga ‘o e kainga ‘o Nopele Vaha’i mei he Lolo Paongo, ‘i Ta’anea ‘i he Monite 13 ‘o Sepitema, 2021.

Na’e me’a he ouau ni mo e ‘Eiki Minisita Mo’ui, Hon. ‘Amelia Tu’ipulotu mo ‘Eiki Minisita Vatau Mefi Hui, ko e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, ‘Eiki Kovana Ha’apai, kau ‘Ofisa Pule Ngaue ‘a e ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga pehe ki he kakai fefine mo e kainga Ta’anea.

Na’e tokoni ki he ouau lotu mo e tanupou ni ‘a Faifekau ‘Olimipino Kioa ‘o e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o Ta’anea. Ko e lea talitali na’e fakahoko ‘e Sione Fifita Vatikani, ko e ‘ofisakolo pea ko e lea fakamalo na’e fakahoko ia ‘e ‘Opeti Naeata, ko e Sekelitali Lahi Vahe Hahake(Vava’u 16) pea mo Talita Napa’a, ko e sea ‘o e Komiti Kakai Fefine ‘o Ta’anea.

Ko e lahi ‘o e fale ni ko e mita ‘e 27 loloa pea mita ‘e 10 falahi ‘o fakafuofua ki he TOP$380,000 hono mahu’inga. Ko e fakapa’anga ‘a e ngaue ni ‘oku fakahoko ia mei he Polokalama Tokoni ‘a e Pangike ‘a Mamani ki he langa fakaakeake ‘o e Saikolone ko Gita mo Haloti, pea tokoni ki ai mo e Pule’anga. Ko e ngaue ni ‘e fakahoko ‘e he Kautaha Langa OPUS Construction.

text formatting