Faka’ilonga’i ‘o e kakato e fakalelei ki he Kiliniki ki he Mo’ui ‘i he Fale Fakataha’anga Kolokakala

22 ‘Okatopa 2021

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e ngaue ki hono fakalelei’i ‘o e Holo Kolokakala, ke hoko ko e Kiliniki mo’ui fakataimi, ke hiki mai ki ai ‘a e fakahoko fatongia mei he Mu’a Health Centre, ki hono tokanga’i ‘o e kakai ‘o e Vahenga Tatakamotonga.