Fanongonongo Fakapule’anga

21 Sune 2022

‘Oku ou faka’apa’apa mo fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki pea ‘ilo’i ‘e he Tonga kotoa pe, kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku ke toumoloto ‘a e fuka Tonga kotoa ‘i he ‘otu Tonga ni, ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 23 ‘o Sune, 2022, ko e ‘aho ia ‘e fakahoko ai ‘a e me’afaka’eiki ‘o Hon. Viliami Manuopangai Hingano, ‘Eiki Minisita ki he Ngoue, Me’atokoni mo e Vao ’Akau.

Faka’apa’apa atu

Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti