Fakaafe Fakalangilangi ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘i he ta’u 140 ‘a e Kolisi Tonga

2 Novema 2022

Na’e Fakaafe fakalangilangi ‘i he katoanga ta’u 140 ‘o e Kolisi Tonga ‘a e ‘Eiki Palemia ka ko e Minisita Ako mo Akongaue, Hon. Hu’akavameiliku.

Na’e fakahoko eni he ‘aho Tokonaki 29 ‘o ‘Okatopa, 2022 ‘i he Funga Manamo’ui ‘i ‘Atele pe.