Fanongonongo Fakapule’anga

2 Novema 2022

‘Oku ou faka’apa’apa mo fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki pea ‘ilo’i ‘e he Tonga kotoa pe, kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku ke toumoloto ‘a e fuka Tonga kotoa ‘i he ‘otu Tonga ni, ‘i he ‘aho Pulelulu 2 ‘o Novema, 2022, ko e ‘aho ia ‘e fakahoko ai ‘a e me’afaka’eiki ‘o Hon. Semisi Tauelangi Fakahau, ‘Eiki Minisitā ki he Toutai.

Faka’apa’apa atu
Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti