" "

Fanongonongo Fakapule’anga

21 Fepueli 2024

‘Oku ou faka’apa’apa mo fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki pea ‘ilo ‘e he Tonga kotoa, kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Palēmia, ke toumoloto ‘a e fuka Tonga kotoa ‘i he ‘otu Tonga ni, ‘i he Tu’apulelulu, 22 ‘o Fepueli, 2024, ‘a ia ‘e fakahoko ai ‘a e me’afaka’eiki ‘o e ‘Eiki Nopele ma’utofi’a ko ‘Eiki Nopele Fusitu’a.

Faka’apa’apa atu
Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti

21 February, 2024

text formatting