" "

Tanupou ‘e he Ta’ahine Kuini, Nanasipau’u Tuku’aho, ‘a e faleako fo’ou ‘e ua ma’a e Ako Lotoloto ‘a e SUTT

21 Fepueli 2024

Na’e taupou ‘e he Ta’aahine Kuini, Nanasipau’u Tuku’aho ‘a e faleako fo’ou ‘e ua ma’a e foomu 1 mo e 2 ‘a e Ako Lotoloto ‘a e Siasi Uesiliana Taua’ataina ‘o Tonga ‘o Kolovai, ‘oku ‘iloa ko Nasaleti he ‘aho ni Pulelulu 21 ‘o Fepueli, 2024. Na’e me’a he katoanga ni mo e ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku ka ko e Minisita Ako mo Ako Ngaue.

text formatting