" "

Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku, ‘a e ‘ofa mei he Kautaha Nippon Foundation ‘o Siapani

28 Fepueli 2024

Nuku’alofa- Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku ‘a e ‘ofa mei he Kautaha Nippon Foundation ‘o Siapani ko ha ngaahi vaka toutai ‘e 30 mo e misini vaka he ho’ata ‘o e ‘aho ni ‘i he Potungaue Toutai ‘i he Sopu ‘o Taufa’ahau. Kuo laka hake he ta’u ‘e 10 tupu ‘a e tokoni mei he kautaha ni ki Tonga ni mei he hoko ‘a e tokotaha ‘a’ana e kautaha ni, Mr Ryoichi Sasakawa ko e Konisela Fakalangilangi ma’a Tonga. Ko e tokoni eni na’e kole hili ‘a e fe’iloaki ‘a e ‘Eiki Palemia mo e foha ‘o Sasakawa, ko Mr Yohei Sasakawa ‘i Lisbon, Potukali ‘i he 2022. Ko e tokoni ko eni fakataha mo ha ngaahi fale fakataha’anga pe holo ma’a e kolo ‘e langa ke tokoni ki he Polokalama Palani Fakaakeake ‘a Tonga hili ‘a e fakatamaki ‘o Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. Na’e fakamalo’ia’i ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e tokoni ko eni mei he Nippon Foundation.

text formatting