Ongoongo Tukuatu: “Popoaki Talamonū ‘a e ‘Eiki Palēmia ki he Timi Liiki Fakaafe’i mei Tonga”

(31 ‘Okatopa 2019)

‘Oku ou faka’apa’apa, mo kole ke u fakafofonga’i atu ‘a e talamonū māfana, loto hounga mo e ‘ofa, mei he ‘Ene ‘Afió Tupou VI, Pule’angá, mo e Kakai ‘o e Fonuá, ki he Kapitení mo e Timi Liiki Fakaafe’i mei Tongá fakafo’ituitui, kae’uma’ā ‘a e Faiakó, ‘i he ikuna kāfakafa, ‘i ho’omou fehangahangai ko ia mo e Timi ‘a e Kau Laione ‘o Pilitānia Lahí, ‘i he Tokonaki kuo ‘osí. Tauange mo e ‘Eiki ‘ofa, ne mate ma’a Tongá, ke hoko atu ‘a hono tāpuekina mo fakaivia kimoutolu ki he va’inga ‘oku tu’unuku mai ‘i he uike ní.

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni,

Dr. Pohiva Tu’i’onetoa Palēmia

-Ngata’anga-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressroom@pmo.gov.to Website: www.pmo.gov.to