ONGOONGO TUKUATU: “Fanongonongo Fakapule’anga”

(‘Aho 12 ’o Novema, 2019)

“Fanongonongo Fakapule’anga: ‘Aho Malōlō Fakapule’anga Makehe”

Koe’uhi ke tau faka’ilonga’i ‘a e ikuna kafakafa mo  fakahisitōlia kuo fakahoko ‘e he Timi ‘Akapulu Liiki Tonga Invitational XIII, ‘i he fe’auhi ki he Ipu Oceania 2019 ‘o nau ikuna’i ‘a e timi Laione ‘o Pilitānia mo e Kangaroos ‘o ‘Aositelēlia , ‘oku ou faka’apa’apa ke fanongonongo atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki kaeuma’a ‘a e kakai ‘o e fonuá, kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Palemia mo e Hou’eiki Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afió ‘i he ‘aho 11 ‘o Novema ke hoko ‘a e ‘aho Falaite 15 ‘o Novema 2019, ko e ‘Aho Malōlō Faka-Pule’anga Makehe ki he kotoa ‘o e ‘Otu Tonga ni.

Ko hono fakalangilangi’i ‘e he Pule’anga Tonga ‘a e va’inga malie, ikuna mo e taleniti va’inga liiki ‘o e fanau Tonga.

Faka’apa’apa atu

Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to