ONGOONGO TUKUATU: “‘Ikai ke tali ‘e he Kapinetí ke tō ‘a e Hemp ‘i Tonga ni.”

(‘Aho 19 ’o Novema, 2019)

“‘Ikai ke tali ‘e he Kapinetí ‘a e kole ‘a e Kautaha Brown Group ke nau tō ‘a e Hemp ‘i Tonga ni.”

Na’e ‘ikai ke tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho 30 ‘o ‘Okatopa 2019 ‘a e fokotu’u mei he Kautaha Brown Group ‘i he ‘aho 17 ‘o ‘Okatopa 2019 ke nau tō mo fakatupu ‘a e ‘akau ko e ‘hemp’ ‘i Tonga ‘i he taumu’a fakapisinisi. Pea koe’uhí ko e tu’utu’uni ko ia, na’e fakangata ai pē ‘e he Kapineti ke toe kau atu ‘a e Pule’angá ki hano alea’i ‘a e kaveinga ni. Ko e ngaahi tu’utu’uni ko ení na’e fakahoko ia hili hono ma’u ‘e he Kapineti ‘a e lipooti mei he’ene Komiti Si’i na’e fokotu’u ke nau vakai’i ‘a e kaveinga mahu’inga ni.

Ko e lipooti mei he Komiti Si’i ‘a e Kapineti na’a ne toe fakamanatu mai ko e ‘hemp’ ‘oku ta’efakalao ‘i Tonga ni. Na’e toe fakatokanga’i ‘e he Komiti ‘a e tu’u lavea ngofua ‘a e palopalema lolotonga ki he faito’o konatapu ‘i Tonga ni, ke toe lahi ange kapau ‘e tali ‘a e fokotu’u ni. Na’e tali kakato ‘e he Kapineti ‘a e lipooti ‘a e Komiti.

‘I he faingamalie ni, ‘oku faka’amu ‘a e Kapinetí ke toe fakapapau’i ki he Tonga kotoa pē kuo ne ‘osi tu’utu’uni aofangatuku ‘i he ‘aho 30 ‘Okatopa 2019, felave’i mo e hemp, pea ko e ngata’anga eni ha toe lave ki he fokotu’u ni

-NGATA’ANGA-