ONGOONGO TUKUATU: “Fakangata ‘o e fokotu’u ‘o Piveni Piukala ki he lakanga Sea mo e Talekita ‘o e Ngaahi Poate Fetu’utaki ‘a e Pule’anga”

(‘Aho 26 ’o Novema, 2019)

“Fakangata ‘o e fokotu’u ‘o Piveni Piukala ki he lakanga Sea mo e
Talekita ‘o e Ngaahi Poate Fetu’utaki ‘a e Pule’anga”

Na’e tu’utu’uni ‘e he Kapineti ‘o ’Ene ‘Afio ‘i he ‘aho 22 ‘o Novema 2019, ke fakangata ‘a e lakanga na’e fakanofo ki ai ‘a Piveni Piukala, ko e Sea mo e Talekita ‘o e Poate Pule ki he Komisoni Fakamafalolalea ‘a Tonga (TBC), Komisoni Fetu’utaki ’a Tonga (TCC) mo e Tonga Post &Fast Print Ltd (TPFPL), ‘o kamata lau mei he ‘aho 22 Novema 2019.

Ko e ngaahi makatu’unga mo e ‘uhinga, na’e fakangata ai ‘a e lakanga na’e fokotu’u ki ai, koe’uhi ko e ‘ikai lava ke ne fakahoko lelei hono fatongia, ‘ikai tokoni lelei ki he ngaahi pisinisi ‘a e pule‘anga ke ngaue ‘o fakatatau ki he tefito‘i taumu‘a ‘oku fokotu’u ki ai; fakahoko ngaue ‘i ha taumu’a ‘oku ‘ikai fenapaasi mo e lakanga, mo ‘ikai muimui ki he founga ngaue totonu ki hono fili ‘o e ‘Ofisa Pule Ngaue (CEO) ‘o e Komisoni Fakamafolalea Tonga (TBC).

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo.gov.to