" "

“Me’a ‘A’ahi ‘a e Tangata’eiki Palemia ki he mala’evakapuna fakavaha’apule’anga Fua’amotu”

24 ‘Epeleli, 2020

Ko e me’a ‘a’ahi eni ‘a e Tangata’eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa,  ‘i hono fakaafe’i ia ‘e he ‘Eiki Minisita ki he Potungaue ‘o e Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. ‘Akosita Lavulavu, ki he mala’evakapuna fakavaha’apule’anga Fua’amotu, ke me’a ki he ngaahi ngaue kotoa pe ‘oku fakahoko fekau’aki mo hono tau’i ‘o e Covid-19.

Ko e ‘a’ahi ni na’e fakahoko he ‘aho Tu’apulelulu 23 ‘Epeleli 2020, he taimi ne to mai ai e vakapuna ‘Ea Nu’usila mo e konga ‘o e ngaahi naunau fakafaito’o.

text formatting