" "

ONGOONGO: “Foaki e kī ki he ngaahi fale tokoni afā ‘e ono”

‘Aho 18 ‘o Me 2020

Na’e faka’ilonga’i mo  foaki ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Dr.Rev. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘a e kī ki he ngaahi famili ‘e ono (6)  mei he tapa kehekehe ‘o Tonga ni, ‘i Tatakamotonga ‘i he Tokonaki 16 ‘o Mē, 2020.

Ko e ngaahi fale tokoni afā eni ‘a e Pule’angá, ki he ngaahi ‘apinofo’anga na’e maumau pe holo lolotonga e saikolone fakatalopiki ko GITA ‘i he 2018.

Ko e ngaahi fale ni ‘o Tevita Moala ‘o Tatakamotonga; Sione Loto’ahea ‘o Lavengataonga; ‘Akimoana Kaufana ‘o Pelehake; Sione Fine ‘o ‘Anana; Sione ‘Amanoni ‘o Ngele’ia mo ‘Isileli Vaea ‘o ‘Eua. Ko e ngaahi kautahalanga kehekehe ‘e fa, na’a nau fakahoko e langa.

Fakatatau ki he me’a ‘a e ‘Eiki Palēmia, ko e mahina eni ‘e 7 mo e ngaahi fale eni ‘e 17 kuo kakato pea foaki atu ki he ngaahi famili neongo ‘oku kei toe pe ngaahi fale ke langa. Na’a ne fakahā ‘a e faka’amu ke lele’i e ngaue ni ke fai mo lava kae fai ha sio atu ki he ngaahi maumau na’e fakahoko ‘e he ongo matangi ko Tino mo Haloti.

Na’e ‘i he katoanga ni mo e ‘Eiki Minisitā ki he ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. ‘Akosita Lavulavu mo kinautolu ‘oku ‘anautolu e ngaahi fale pehe ki he kau pule fakavahe mo e ‘ofisakolo.


Ko e ‘Eiki Palemia ‘i hono kosi ‘o e lipine ke faka’ilonga’i e lava e ngaue ki he ngaahi fale tokoni afā.

Ko Kifi Moala ‘i hono tali e kī ki he fale ‘o Tevita Moala.

Ko Sione Fine ‘o ‘Anana ‘i he’ene tali fiefia ‘ene kī ki hono fale.

Ko ‘Isileli Vaea ‘o ‘Eua.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615/7401351 Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to

text formatting