“Huufi ‘e he Tangata’eiki Palemia ‘a e fale tau’anga pasi fo’ou ma’a e Falemahaki Vaiola ‘i he ‘aho Falaite 29 ‘o Me, 2020”

Ko e taha eni ‘o e ngaahi tali’anga pasi ‘e tolu (3) kuo lava ‘e he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi (MOI) ‘o ngaahi  mei he tau’anga pasi ‘e 250 fakakatoa ‘oku fai ‘a e palani ke langa ‘i he tukuikolo mo e ngaahi ako’anga pehe ki he ngaahi feitu’u kehekehe ‘i Tonga ni ki he ta’u ‘e fā ka hoko mai. ‘Oku fakafuofua ki he tau’anga pasi ‘e 150 ‘i Tongatapu; 60 ‘i Vava’u; takitaha 15 ‘a Ha’apai mo ‘Eua pea taki nima(5) ‘a Niuatoputapu mo Niuafo’ou.

Ko e fale tau’anga pasi fo’ou ‘i he toumu’a ‘o e Falemahaki Vaiola.
Ko e Tangata’eiki Palemia, Rev. Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘i he’ene huufi ‘a e fale tau’anga pasi fo’ou ma’a e Falemahaki Vaiola.
Ko e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti mo e ni’ihi ‘o e kau fakaafe ‘i hono huufi ‘o e fale tau’anga pasi fo’ou ‘i Falemahaki Vaiola.
Ko e kau ngaue mei he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi fakataha pea mo e kau fakaafe mei he ngaahi kautaha ongoongo ‘a Tonga.
Ko e Tangata’eiki Palemia pea mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti mo e toenga ‘o e kau fakaafe.