ONGOONGO: Me’a ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa mo Hon. Fatafehi Tuita Filipe mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ‘i he polokalama tō heilala ‘a e Potungaue ‘Atakai”

Sune 5, 2020

Me’a ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa mo Hon. Fatafehi Tuita Filipe mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ‘i he polokalama tō heilala ‘a e Potungaue ‘Atakai ‘i he pongipongi ‘o e ahoˊ ni, ‘aho
Falaite ko hono 5 ‘o Sune, 2020 ‘i he ‘Ofisi Faka-Pule’anga Sangato Siaosi.

Photo courtesy: Ministry of MEIDECC, Environment Department’s facebook page.