Polokalama langa fale ma’ae kakai faingata’a’ia mo masivesiva ‘o Tonga

17 ‘Aokosi 2020

Polokalama langa fale ma’ae kakai faingata’a’ia mo masivesiva ‘o Tonga, fakahoko ‘e he Paati ‘a e Kakai (PAK) mo e Pule’anga Tonga mo honau ngaahi hoa ngaue fengaue’aki.