Tanupou ‘o e Senita ma’a e kakai fefine ‘o Matangiake, Vahenga Tongatapu 6

‘Aokosi 31 2020

Na’e tanupou ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Senita ma’a e kakai fefine mo e fale lalanga ke ne fakaivia e kakai fefine mo e fale hufanga ‘o Matangiake ki he Vahenga Tongatapu 6, ‘i he ‘aho 27 ‘o ‘Aokosi, 2020.