Tanupou ‘o e Senita ma’a e kakai fefine ‘o Makaunga-he-lotu, Vahenga Tongatapu 10

7 Sepitema 2020

Na’e tanupou ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Senita ma’a e kakai fefine mo e fale lalanga ke ne fakaivia e kakai fefine mo e fale hufanga ‘o Makaunga ki he Vahenga Tongatapu 10, ‘i he ‘aho 5 ‘o Sepitema, 2020.