" "

Faka’ata ‘o e lokiako ‘e ua ma’a e Ako lotoloto ‘a Talafo’ou

11 Sepitema 2020

Ko e ‘Eiki Palemia, Hon. Dr. Rev. Pohiva Tu’i’onetoa na’e fakaafe fakalangilangi ki hono tapuaki’i mo faka’ata ‘o e lokiako ‘e ua ma’a e Ako lotoloto ‘a Talafo’ou, he Tu’apulelulu 10 ‘o Sepitema 2020.

Ko e loki ako ni na’e fakapa’anga ‘e he Pule’anga ‘Aositelelia mo e Pangike ‘a Mamani ko e tokoni ki he ngaahi ako kotoa ne uesia ‘i he Afa ko Gita, ‘o langafo’ou mo monomono ‘a e ngaahi faleako, na’e uesia lahi.

Ko e maumau lahi ki he fonua he to ‘a e saikolone ko Gita ‘o fakafuofua ki he peseti ‘e 38 ‘o e ivi ngaue ‘o e fonua. Ko e peseti ‘e 75 ‘o e ngaahi ‘apiako ‘e 150 ‘i Tongatapu ni na’e uesia.

Na’e me’a he katoanga ni ‘a e Talafekau Lahi ‘o ‘Aositelelia ki Tonga, HE Mr. Adrian Morrison, Hon Siaosi Sovaleni, ko e Minisita Ako mo Ako Ngaue pehe ki he kau fakaafe kehe.

text formatting