" "

Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Uike Tukuhau 2020

21 Sepitema 2020

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Dr. Rev. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e kamata’anga ‘o e Uike Tukuhau ‘i he pongipongi ni, ko e ‘aho Monite ko hono 21 ‘o Sepitema, 2020 ‘i he Uafu Taufa’ahau Tupou IV. Ko e kaveinga kuo fokotu’u ki he uike mahu’inga ni, ko e “Fe’ao-Mo e-Ngalu pea Silā ki Vai ki ha Tonga ‘oku Tu’utai”.

Na’e fakamamafa’i ‘e he ‘Eiki Palemia ki he kau ngaue “……..ko homou ui ia, ke mou fe’ao ma’u pe mo e ngalu e fatongia kae malu e fonua, kae faingofua e fefakatau’aki pea malava ai ke tatanaki ha tukuhau mei he kakai kae langa ai ha Tonga ‘e Tu’utai…”.

‘Oku fenapasi ‘a e kaveinga ‘o e Uike Tukuhau mo e fakakaukau ‘o e patiseti ‘o e ta’u ni. “Ko Sihva hotau hufanga’anga mo hotau tali tau’anga”. Neongo ‘ene tu’u fe’amokakai ka he’ikai ke tau tu’atamaki he folau ‘oku tau fai he ko Sihova hotau hufanga’anga mo hotau talitau’anga.

Na’e ‘oatu mo e talamonu ‘a e ‘Eiki Palemia, ki he ‘Eiki Minisita, ‘Ofisa Pule Ngāue mo e kau ngāue pea pehe foki ki he kakai ‘o e fonua ‘i he Uike Tukuhau 2020.

text formatting