Foaki ‘o e ngaahi kī ‘e 27 ki he ngaahi fale afā kuo ‘osi hono langa

7 ‘Okatopa 2020

Na’e foaki ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Dr. Rev. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e ngaahi kī fale ‘e 27 ki he ngaahi fale afā kuo ‘osi hono langa, ‘i he Senitā Fakataha’anga Fa’onelua ‘i he ‘aho ni ko e ‘aho 7 ‘o ‘Okatopa, 2020.

‘I he’ene me’a, na’a ne fakaha ai “…ko e ‘aho makehe ‘eni, kiate au, pea pehe foki ki he kotoa ‘o e fo’i famili ‘e 27 kuo faifaiange ‘etau fononga mai pea mo e ngaue kuo lava ‘o fakahoko, pea hoko mai ki he ‘aho ni, ‘oku ‘amanaki ke foaki atu kiate kimoutolu ‘a e ngaahi kī kae lava ke mou hu atu ki homou ngaahi fale ‘oku fo’ou, pea toe faka’ofo’ofa ‘aupito…”.

Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ngaue kuo lava mo fakahoko ‘e he Pule’anga ki he kakai, ‘o kau ai ‘a e lava ke langa ‘a e ngaahi fale ke malu ai ‘a e kakai.