" "

Tokoni ki he Paati ‘a e Kakai (TPPI)

Na’e foaki atu ‘e he ‘Amipasitoa ‘o e kakai ‘o Siaina  ki Tonga, HE. Mr. Cao Xiaolin, ha tokoni ki he ‘Eiki Palemia, Hon Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, ko e Sea ‘o e Paati ‘a e Kakai(TPPI), ke tokoni ki hono fakanaunau ‘o e ‘Ofisi ‘o e Kautaha ‘i he Fale Fakamanatu ‘o Kuini Salote.

Ko e sieke tokoni na’e foaki ia ‘i he ‘aho Pulelulu 28 ‘Okatopa 2020.

text formatting