" "

Me’a ‘a e ‘Eiki Palēmia ki he Vahefonua Ha’apai, mo faka’ilonga’i ‘a e fakama’u mo e vete ‘aukai ki he mahina Novema

(‘Aho 17 ’o Novema, 2020)

Na’e me’a ‘a’ahi ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ki he ‘Otu Motu Ha’apai ‘i he uike kuo ‘osi mei he Tu’apulelulu 12- Monite 16 Novema, 2020.

Na’e kamata mei  he ‘Otu Mu’omu’a mei Nomuka mei hono tanupou ‘o e uafu ‘o e kainga ‘o Pilinisi Tupouto’a. Na’e hoko atu ai ki he houa ‘ilo ho’ata kimu’a pea hokoatu e folau ki Tungua.

Na’e talitali lelei ‘e he kainga Tungua ‘enau fanautama pea hoko atu ‘a e folau ki ‘Uiha ki he ngaahi polokalama ngaue kehekehe ai kimu’a pea toki tu’uta ki Pangai.

Na’e faka’ilonga’i ai ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a hono faka’ata ‘o e ngaahi ‘ofisi fo’ou ‘e tolu ‘o e Poate Ma’umafai ki he Veve ‘i Koulo; Potungaue Toutai ‘i Pangai pehe ki he Senitā ki hono Tokangaekina ‘o e Fakatokanga Tokamu’a ki he Ngaahi Fakatamaki mo e ngaahi me’a Fakafokifa he tafa’aki ‘o e ‘Apiako Ma’olunga ‘o Ha’apai.

Na’e hokoatu ki he ‘ilo ho’ata ‘i Tukumofailā kimu’a he polokalama fakalangilangi ‘a e ‘Eiki Palemia ki he kau lavame’a ‘o Ha’apaiveu.

Na’e me’a atu he pongipongi Tokonaki 14 Novema na’e me’a fakalangilangi ai ‘a e ‘Eiki Palemia ‘i he Polokalama foaki ‘o e misini faka’ata ki he falemahaki Pilinisesi Fusipala, kimu’a pea ne me’a ‘a’ahi ki he ngaahi matanga mo e ngoue ‘i he Vahe Lifuka.

Na’e fakama’u ‘a e ‘aukai ‘o e mahina Novema ‘i he Siasi ‘o Tonga ‘o Pangai ‘o tataki pe ‘e he Siasi ‘o Tonga.

Na’e ma’u faingamalie ai ‘a e tangata’eiki Palemia ke ne malanga pongipongi he Falelotu Fakamanatu ‘o Siaosi Tupou I ‘o e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘i Pangai ‘i he pongipongi Sapate. Na’e hoko atu ai ki he polokalama vete ‘o e ‘aukai fakafonua ‘i he Kolosi Ha Fakamisiteli ‘i he ‘elia ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Pangai pe ‘o tataki ‘e he Faifekau Sea ‘o e siasi, Faifekau Simote Vea pea tokoni kiai ‘a e tangata’eiki Patele mo e taupo’ou ‘o e siasi Katolika Loma; Fakamaau Polisi Pule ‘a Ha’apai mo e Pule ‘o e Potungaue MEIDECC ‘o Ha’apai.

Na’e tatuku’aki e polokalama ‘a’ahi ‘a e Polotu Fakamalo he Falelotu Siasi Uesiliana ‘o Pangai he po Sapate kimu’a pea toki me’a mai ‘a e tangata’eiki Palemia ki Tongatapu he Monite 16 ‘o Novema 2020.

Tanupou ‘o e uafu ‘o Nomuka

Fakatu’uta ki Tungua

Fakaava ‘Ofisi ‘o e Ma’umafai ki he Veve-Koulo

Fakaava ‘ofisi ‘o e Potungaue Toutai-Pangai

Fakaava Senitā ki hono Tokangaekina ‘o e Fakatokanga Tokamu’a ki he Ngaahi Fakatamaki mo e ngaahi me’a Fakafokifa

Fakalangilangi ‘a e ‘Eiki Palemia

Polokalama foaki ‘o e misini faka’ata ki he falemahaki Pilinisesi Fusipala

Fakama’u ‘o e ‘aukai Fakafonua-Siasi ‘o Tonga, Pangai, Ha’apai

Ouau Malanga pongipongi Sapate 15 Novema 2020-Falelotu SUTT Fakamanatu ‘o Tupou 1-Pangai

Polokalama Vete ‘Aukai Fakafonua- Sapate 15 Novema 2020, Kolosi Ha fakamisiteli

Polotu fakamalo-SUTT Pangai

-NGATA’ANGA-

text formatting