Faka’ata ‘o e fale fakataha’anga ‘Si’atu Ki Moana’ ‘o Matangiake.

Na’e faka’ata ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e holo ‘ Si’atu ki Moana ‘ ‘o Matangiake mo e Senitā Ngaue ma’a Fafine ‘i he Falaite 11 Tisema, 2020.