“Fakaava ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Fale Alai-sia-Alai-Kolonga Senita Kakai Fefine ‘o Makaunga-He-Lotu”

18 Sanuali 2021

Na’e faka’ilonga’i  ‘e he Tangata’eiki Palemia Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘a hono faka’ata  ‘a e Senita Kakai Fefine ‘o Makaunga-He-Lotu ‘i he ‘aho 16 ‘o Sanuali, 2021.

Na’a ne fakahingoa ‘a e Fale ko e “Fale Alai-sia-Alai-Kolonga Senita Kakai Fefine ‘o Makaunga-He-Lotu.

“Kuo tau lava ketau langa ha fale, pea ko e fale ke hoko ko e fale ke ne fakalotolahi’i mo fakaivia ‘a e hou’eiki fafine kotoa pe ‘i Makaunga ni…”, ko ‘ene me’a ia ‘i hono fakaava ‘o e senitaa.

Ko e taumu’a ia ‘a e pule’anga, ke lava ke faka’inasi ‘a e kotoa ‘o e ngaahi kolo kotoa pe ‘i he ngaahi vahenga ‘e 17 ‘aki ha fale faka’ofo’ofa pehe ni.

Na’a ne fakamalo’ia ‘a e ngaahi kupu fekau’aki kotoa pe ‘o e Pule’anga ‘i he ngaue lahi mo faka’ofo’ofa kuo lava. Na’a ne tukupa ‘e lava ke fakakakato ‘a e ngaahi kolo kotoa pe ‘i Tonga ni he Fale Lalanga ‘i he ta’u ‘e nima ka hoko mai.