Me’a ‘a e Tangata’eiki Palemia ki he ngaahi fiema’u vivili ‘a e Pilisone Hu’atolitoli

5 Ma’asi 2021

Na’e fakahoko ha ‘a’ahi ‘a e Tangata’eiki Palēmia Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ki he Pilīsone Hu’atolitoli ‘i he ‘aho 4 Ma’asi 2021.

Ko e ‘a’ahi eni ‘a e Tangata’eiki Palēmia ke me’a ki he ngaahi fiema’u vivili ‘oku fu’u fiema’u lahi ‘e he kau ngaue ‘a e pilīsone pea mo e Potungaue Pilīsone ke fai hano fakalelei’i ‘i he taimi ni pea pehe foki ki he kaha’u vave mai.

PC: Makanesi Pale