" "

“Polokalama Fakama’u mo vete ‘aukai Fakafonua he mahina ko Sune”

30 Sune 2021

Na’e fakahoko ki he Vahefonua ‘Eua ‘a e ouau fakama’u ‘aukai mo e vete ‘aukai Fakafonua ‘a e Pule’anga mo e fonua he mahina ko Sune.

Ko e ouau fakama’u ‘aukai, ‘a ia na’e fakahoko he ‘aho Tokonaki 19 ‘o Sune, 2021, ‘o tataki ‘e he Faifekau Pule ‘o e Siasi ‘o Tonga Tau’ataina ‘o ‘Ohonua, Faifekau Kelepi Tamale pea fakahoko ki he Falelotu Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o ‘Ohonua, he ‘aho Sapate 20 ‘o Sune, 2021,  ‘o tataki ‘e Faifekau ‘Opeti Fangupo, ko e Faifekau Pule, ‘a e polokalama vete ‘aukai.

Na’e faka’osi’aki ‘a e polokalama pohiva fakafeta’i  na’e fakahoko pe ki he Siasi Uesiliana ‘o ‘Ohonua pe he efiafi Sapate 20 ‘o Sune, 2021.

Ngaahi ‘ata mei he fakama’u ‘aukai, Tokonaki 19 ‘o Sune, 2021


Faifekau Kelepi Tamale mo e ‘Eiki Palemia.

Ngaahi ‘ata mei he Vete ‘aukai, Sapate 20 ‘o Sune, 2021


Faifekau ‘Opeti Fangupo mo e ‘Eiki Palemia

Ko Edgar Cocker, Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti; Sateki ‘Ahio, ‘Eiki Kovana Vava’u mo Sione ‘Akau’ola, Pule ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga

Ngaahi ‘ata mei he Polotu Fakafeta’i ‘o e lava e ‘Aukai ki he mahina Sune, ‘Ohonua, ‘Eua


Faifekau Pule SUTT ‘Ohonua, Faifekau ‘Opeti Fangupo.

Hon. Rev.Dr. Pohiva Tu’i’onetoa
Kau hiva Siasi ‘o Tonga, ‘Ohonua, ‘Eua

Ko e ‘Eiki Minisita Pa’anga, ka ko e fakafofonga ‘o ‘Eua 11 ki Falealea, Hon. Tevita Lavemaau.

Kau hiva Siasi ‘o Tonga Tau’ataina, ‘Ohonua.

Pule Fakavahe ‘Eua Fo’ou, Tuifio Latu.

Ko Mele Lavemaau mo e ‘Eiki Minisita Mo’ui, Dr. ‘Amelia Tu’ipulotu.
  • -NGATA’ANGA-

text formatting