" "

“Polokalama fakatapui ‘o e ongo fale hufanga mo e senita ngāue ma’a fafine ‘o Angahā mo Ma’ataho, ‘Eua”

30 Sune 2021

Na’e fakatapui ‘a e ongo fale hufanga mo e senita ngaue ma’a fafine ‘o Angahā mo Mata’aho, ‘Eua, ‘i he ‘aho 18 ‘o Sune, 2021 .

Ko e ouau lotu fakatapui na’e fakahoko ia ‘e Faifekau Paula Kali, ko e faifekau Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o Angahā.

Na’e fakahingoa ’e he ‘Eiki Palēmia, Faifekau Toketā Pohiva Tu’i’onetoa, ‘a e ongo fale ni ko e Mo’ui he Kelesi ki he fale ‘o Angahā pea Mo’ui he Tui ki he fale ‘o Mata’ahó. Na’e fakahingoa ‘a e ongo fale lalanga ni ke fakamanatu’aki ‘a e Patiseti ‘a e Pule’anga mo e ‘Eiki Minisitā Pa’anga 2021.

“‘Oku ou kole ke fakamanatu ‘aki ‘a e ngaue ‘osikiavelenga mo li’aki mo’ui ‘a ho’omou fakafofonga ‘i Fale Alea. ‘Oku mou monu’ia ‘oku ‘i ai ha fakafofonga Falealea kuo mou fili, pea ha’u, ‘o ngaue mateaki mo li’oa, ma’a kimoutolu ‘i Fale Alea,” ko e me’a ‘ia ‘a e ‘Eiki Palemia.

“ ‘Oku tau mo’ui pe he kelesi ‘a e ‘Otuá, ko e ‘ofa ‘a e ‘Otua, ‘oku ta’efilifilimanako, ko e ‘ofa ‘oku lahi, ko e ‘ofa ‘oku ‘ikai hano ngata’anga. Ko e ‘ofa ‘oku lolotō, pea ko e ‘ofa he’ikai ke toe ‘osi,“ ko e me’a ia ‘a e fakaafe fakalangilangi, ka ko e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga.

Ko e ongo fale ni na’e fe’unga mo e T$380,000 ki he fale ‘e taha hona fakamole pea ko e fale Mo’ui he Kelesi ‘o Angahā na’e langa ia ‘e he kautaha langa ko e Texing, pea ko e Mo’ui he Tui ‘o Mata’aho na’e langa ‘e he Kalu Construction.

Fakatatau ki he ‘Eiki Minisitā Pa’anga, Hon. Tevita Lavemaau, kuo ‘osi fakanaunau kakato ‘a e ongo fale hufanga ni ‘aki e ‘aisi, sitou mo e vaimafana, ‘e he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua. Ko e fale hufanga eni ‘e 25 he konga ‘uluaki pea ‘oku ‘amanaki ke hoko atu ki he toenga ‘o e ngaahi vahenga fili he ta’u fakapa’anga ka hoko.

Ko e fale hufanga’aki eni ‘e 10 kuo lava mei Vava’u, Ha’apai mo Tonga’eiki pea ‘oku kei lele mo e langa ‘o e ngaahi fale ‘e nima kehe. Ko e fale ni ko e fale hufanga, fale koka’anga, fakataha’anga pea ngaue’aki ke poako ki ai e fanauako pea malava ke kumi hufanga ki ai ha famili kuo hoko ki ai ha fakatamaki. Ko e fale ke fakaivia e hou’eiki fafine.


Ko e kau fakaafe ki he ouau fakatapui ‘o e ongo fale hufanga

Ko Faifekau Paula Kali mo e ‘Eiki Palēmia

Hili hono tatala e maka fakamanatu ‘o e fale.

Ifi ‘a e Kolisi Hofangahau.

‘Eiki MinisitāKi he Ngaahi Potungaue Fakalotofonua, Hon. Vatau Mefi Hui mo Dr. ‘Amelia Tu’ipulotu, ‘Eiki Minisitā Mo’ui.

Ko e ni’ihi ‘o e kau fakaafe, Sifa Lakalaka ko e fakafofonga Pule’anga Le’ole’o ‘o ‘Eua, Mele Lavemaau, ‘oku hā mei mui ‘a e Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti, Edgar Cocker, Semisi Tapueluelu, Komisiona Pilisone, ‘Onetoto ‘Anisi mei he Mia, Kelela Tonga mei he Potungaue Malini.

Rev. Paula Kali, Faifekau SUTT Angahā, na’a ne lotu fakatapui ‘a e ongo fale.

Hon. Tevita Lavemaau mo e fakamatala ngaue.

Hon. Rev.Dr. Pohiva Tu’i’onetoa

Fale hufanga Mo’ui he Tui-Mata’aho


Fale hufanga Mo’ui he Tui ‘o Mata’aho, ‘Eua

Tatala ‘o e maka fakamanatu ‘o e fale hufanga Mo’ui he Tui  ‘o Mata’aho, ‘Eua

Faka’ata ‘o e hall Mo’ui he Tui, Mata’aho

Ko e ‘Eiki Palemia, mo e kakai fefine ‘o Mata’aho.

Fakame’ite ‘o e ‘aho mei he ‘Apiako Hofangahau.

‘Ofisakolo ‘o Angahā, Meliame Tu’ifua mo e lea fakamalō

‘Ilo ho’ata he Hall Malau.

-NGATA’ANGA-

text formatting