“Tali ‘e he Poate ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Sekitoa Fiema’u Vivili (Utilities Board), ‘a e kole fakafisi ‘a e taha ‘o e kau talēkita ko John Paul Chapman”

30 Sune 2021

Kuo tali ‘e he Poate ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Sekitoa Fiema’u Vivili, ‘a e kole mei he taha ‘o ‘ene kau Talēkita, Mr. John Paul Chapman, ke fakafisi mei hono lakanga talēkita, ‘o kamata he faka’osinga ‘o Sune, 2021, ‘o makatu’unga ‘i he’ene ‘uhinga faka’iate ia pe, ke folau ki tu’apule’anga.

Ko e tali ko eni ‘a e fakafisi ‘a John Paul mei hono lakanga talēkita, ‘o ‘ikai ha toe ‘uhinga fekau’aki mo ia pe tukuaki’i mei he Poaté, ‘o tatau mei he Poate ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Sekitoa Fiema’u Vivili pe Talasiti ‘a e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga (TPL), Pe Sino’i Pa’anga Malolo ‘a e TPL pe ko e Potungaue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga.

‘Oku ‘oatu ‘a e fakamalō ‘a e Poate ki a Mr. John Paul Chapman, ‘i he’ene ngaue ‘osikiavelenga ma’a e Poate talu mei Sanuali 2019, mo e talomonu kiate ia ki he ngaahi fatongia ‘i he kaha’u.

-NGATA’ANGA-