Faka’ataa ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Vaka fo’ou ‘a e Tōfā Ramsay

12 Siulai 2021

Na’e faka’ataa ‘e he ‘Eiki Palemia Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Vaka lafalafa fo’ou ‘a e Kautaha Vaka Tōfā Ramsay ‘i he ‘aho 10 ‘o Siulai 2021.