Kamata ‘o e Uike Potungaue Pa’anga

12 Siulai 2021

Na’e fakaava ‘e he ‘Eiki Palēmia Faifekau Toketā Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e fuofua Uike Potungaue Pa’anga ‘i he ‘aho 12 ‘o Siulai 2021.

Ko e kaveinga ‘o e Uike ni, “Ke Potongi, ‘a e Mo’ui ‘a e Fonua, ke Tuha mo e, Kelesi Taumama’o ‘a e ‘Otua”.

‘I he’ene me’a na’a ne fakahā ai ko e Potungaue Pa’angá, ko e taha eni e ngaahi tefito’i Potungaue lalahi, ko e Central Ministry ‘o ha Pule’anga, ki hono fakahoko, e ngaahi ngaue tefito, ‘a e Pule’anga, ki he fonua fakalukufua.

Na’e faka’ilongai foki ‘i he kamata’anga ‘o e Uike Potungaue Pa’anga ‘a hono luva pe hifoaki, ‘o e ngaahi ngaue mahu’inga, ‘oku fakahoko ‘e he Potungaue Pa’anga, ‘a ia ko e: “Hala fononga ki hono Fakapa’anga, ‘o e Ngaahi Ngaue Fekau’aki, mo e Fakatamaki Fakaenatula”, pea ko hono Ua, ko e “Polokalama Tokoni ‘a e Pule’anga ki he Kakai Masiva.