Fakamavae pea mo ‘Eiki Fatafehi ‘o Lapaha Tuita Filipe

16 ‘Aokosi, 2021

Na’e fakahoko ‘a e fakamavae ‘a e Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti fakataha pea mo e kaunga ngaue ‘a e Ta’ahine ko ’Eiki Fatafehi ‘o Lapaha Tuita Filipe ‘i he ‘aho 13 ‘o ‘Aokosi 2021 ‘i he falekai Waterfront ‘i Ma’ufanga.

Ko e hiki atu eni ‘a ‘Eiki Fatafehi Filipe ‘o hokoatu e fakahoko fatongia he Potungaue Takimamata ‘a Tonga.