" "

Fakatapui ‘o e mala’e va’inga ‘o Tatakamotonga

‘Aokosi 16, 2021

Na’e me’a ‘a e  Ta’ahine ko ‘Eiki Salote Maumautaimi Tuku’aho ‘I he ouau fakatapui  ‘o e mala’e va’inga ‘o Tatakamotonga ‘i he ‘aho 14 ‘o ‘Aokosi 2021. Na’a ne fakahingoa ‘a e mala’e ‘akapulu ko ‘Vatu Lova’.

Ne me’a ‘i he polokalama ni ‘a e Tangata’eiki Palemia Faifekau Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, CEO ‘o e Potungaue Ako mo Akongaue Dr. Tangikina Moimoi Steen, kau memipa poate ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga, kau fakaafe mo e ngaahi memipa ‘o e komuiniti ‘a Tatakamotonga.

text formatting