Tanupou ‘a e Falelalanga ma’a e kakai fefine ‘o Puke

‘Aokosi 16, 2021

Na’e tanupou ‘e he Tangata’eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e fale lalanga ma’a e kakai fefine ‘o Puke ‘i he ‘aho 13 ‘o ‘Aokosi 2021.