Fakatapui ‘á e fale lalanga kakai fefine ó Falaleu, Vavaú

13 Sepitema 2021

Naé fakatapui ’a e falelalanga ma’á’e kakai fefine ‘o Falaleu, Vava’u í he Falaite 10 ’o Sepitema, 2021.

Ko e ouaú ni na’e fakaafe fakalangilangi ai ‘a e ‘Eiki Palemia ’o Tonga, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa pea me’a ai ’a e Hou’eiki Minisita ’o e Kapineti pehe ki he kau ’ofisa pule ngaue ’o e ngaahi Potungaue kehekehe ’a e Pule’anga.

Na’e me’a ’a e ’Eiki Palemia ’o fakaha ko e Senita ma’a e Kakai Fefine mo e Fale Lalanga ke ne fakaivia ’a e kakai fefine mo e falehufanga ’o Falaleu ki he Vahenga Vava’u 15.

Ko e lotu fakatapui na’e fakahoko ’e Patele Piu Solasi Leua, ko e Tokoni Tauhi Palokia, Siaosi Katolika Loma, Vahe Neiafu. Ko e lea talitali na’e fakahoko ia ’e Simoneti Toko, ’ofisa kolo ’o Falaleu pea ko e lea fakamalo na’e fakahoko ia ’e Tupou Havea, ko e Sea Kakai Fefine ’o Falaleu mo Hon. Samiu Kuita Vaipulu, ko e fakafofonga ’o e Vahenga Vava’u 15 mo e Minisita Lao mo e Pilisone.

Ko e polokalama tokoni langa fale ko eni ko e polokalama eni hono ua. Ko e polokalama ’uluaki na’e kau ki ai ’a e ngaahi fale lalanga ’e 16; ko e polokalama eni hono ua ’oku kau ki ai ’a e ngaahi fale lalanga ’e 15 ’a ia ko e fitu (7) ai ’i Vavaú. Kuo fakanaunau kakato ’a e peito ki he senitaa ni ’a ia na’e fe’unga fakakatoa mo e TOP$380,000.


Ko hono fakaava ’e he ’Eiki Palemia ’a e Senita ma’a e kakai fefine ’o Falaleu.

Ko Angus Naupoto na’a ne fakahoko ’a e langa ’i hono foaki e ki ki he ’Eiki Palemia.

Ko e ‘Eiki Palemia mo hono hoa, Hena Tu’í’ónetoa

Ko e ’Eiki Palemia mo e kau fakaafe ki he ouau fakaava ’o e  Senita Kakai Fefine mo Lalanga ’o Falaleu.

Ko e ’Eiki Palemia mo e kakai fefine ’o Falaleu.

Ko e ’Eiki Minisita Ako, Hon. Hu’akavameiliku, Lord Tu’ilakepa ko e ’Eiki Minisita Ngoue mo e kau fakaafe ki he fakaava ’o e Senita Kakai Fefine ’o Falaleu.

Ko e fofonga fiefia ’a e kakai fefine ’o Falaleu.

Ko e Kovana Vava’ú, Lord & Lady Fakatulolo mo e kau fakaafe.

Hou’eiki Minisita ’ó e Kapineti.

Ko e ki ki he fale lalanga ’í hono foaki ki he ’Eiki Palemia.

Ko e ’Eiki Palemia ’i hono foaki kia Tupou Havea, Sea ’o e Komiti Kakai Fefine ’o Falaleu.

Ko e me’a ’a e fakaafe fakalangilangi ’o e ’aho.

Ko e ’Ofisa Pule Ngaue ’o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue’anga Lalahi, Lopeti Heimuli.

Ko Simoneti Toko, ’Ofisa kolo ’o Falaleu.

Ko e Fakafofonga ki Fale Alea ’o e Vahenga Vava’u 15, Hon. Samiu Kuita Vaipulu mo e lea fakamalo.

Ko e ni’ihi e Hou’eiki Minisita Kapineti.

Ko e tau’olunga ’o e ’aho.