Lotu mo e vete ‘aukai Fakafonua, Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, Leimatu’a

13 Sepitema 2021

Na’e fakahoko ‘a e Polokalama Lotu mo e Vete ‘Aukai Fakafonua ‘o e mahina ko Sepitema, ‘i he Falelotu Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o Leimatu’a, ‘i he Sapate 12 ‘o Sepitema 2021.

Na’e me’a ai ‘a e ‘Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa, pehe ki he Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, kau ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e ngaahi Potungaue ni’ihi ‘a e Pule’anga mo e ngaahi Siasi ‘o e vahenga Leimatu’a.

Na’e tataki ‘a e polokalama vete ‘aukai ko eni ‘e Faifekau Sese Fetaiaki Moli, ko e faifekau SUTT ‘o Leimatu’a pea tokoni ki ai ‘a Faifekau Talanoa Fe’iloaki mei he Siasi Tokaikolo ‘Ia Kalaisi; Faifekau Penitoa Katoa ‘o e Siasi Kosipeli; Faifekau Kaulave Falepapalangi koe  Faifekau SUTT ‘o Feletoa;Faifekau Masima ‘o e Siasi Tonga Hou’eiki; Palesiteni Sione Ngungutau ‘o e Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘o e Ngaahi ‘Aho Kimui ni; Talite Veikoso; Tanamila Tonga mo ‘Eleni Napa’a.