Polokalama Lotu mo e Fakama’u ‘Aukai mahina ko Sepitema

13 Sepitema 2021

Na’e fakahoko ki he Falelotu Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o Pangaimotu, Vava’u ‘a e ouau lotu mo e fakama’u ‘aukai ki he mahina ko Sepitema, he Tokonaki 11 Sepitema, 2021.

Na’e me’a ai ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa pehe ki he Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, kau ‘Ofisa Pule Ngaue ‘a e Ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga mo e ngaahi siasi ‘i he vahenga Pangaimotu.

Na’e tataki pe ‘a e ouau ‘e he Faifekau Siasi Uesiliana ‘o Pangaimotu ko Faifekau ‘Isileli Taufa’ao, pea tokoni he ouau ‘o e himi ‘a Patele ‘Alekisio Fifita, ko e Vika Faka’epikopo, Siasi Katolika Loma; lotu ko Faifekau Latu Veleika, ko e Faifekau Siasi Tonga Tau’ataina ‘o Tonga pea ko e lotu fakama’u ‘aukai ko Faifekau Matini Finau mei he Siasi Tonga Hou’eiki. Ko Palesiteni Saipa’ia mei he Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘o e Ngaahi ‘Aho Kimui ni,  na’a ne lau e Himi 2 . Ko e me’a talitali mo e fakamalo na’e fakahoko ia ‘e he ‘Eiki Palemia.


Faifekau Matini Finau