" "

Fakatapui mo fakaava ‘o e Senita Kakai Fefine, Falelalanga mo e Fale Hufanga ma’a Masilamea

15 Sepitema 2021

Na’e fakatapui ‘a e Senita Kakai Fefine pea fakaava ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa, ma’a e kakai fefine ‘o Masilamea, Vava’u, ‘i he Monite 13 ‘o Sepitema, 2021.

Na’e me’a he katoanga ni mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, kau ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e Ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga, Watson Taufa’ao Lauaki, Ongo Kovana Vava’u mo Ha’apai pehe ki he kau fakaafe tokolahi mei he ngaahi kulupu kakai fefine ‘o Vava’u.

Ko e ouau lotu fakatapui na’e tataki ia ‘e Faifekau Samiuela Hautau, ko e faifekau Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o Masilamea. Ko e lea talitali na’e fakahoko ia ‘e Sivava Lapota, ko e ‘ofisakolo ‘o e Vahenga Neiafu. Ko e fakamatala ngaue na’e fakahoko ia ‘e he ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga. Ko e lea fakamalo na’e fakahoko ia ‘e Hon. Samiu Kuita Vaipulu, ko e ‘Eiki Minisita Lao mo e Pilisone, ka ko e fakafofonga ki Fale Alea ‘o Vava’u 15.

Ko e Fale lalanga ni ‘oku mita ‘e 27 loloa pea 10 falahi pea na’e fakapa’anga ‘e he Pule’anga Tonga mo e Pangike ‘a Mamani fe’unga mo e TOP$380,000.

text formatting