‘Ikai toe fiema’u ke tauhi mavahe pe kolonitini e folau atu mei Tonga ni ki Nu’usila

27 Sepitema, 2021

Na’e fakamo’oni ‘a e ‘Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa, ki he aleapau mo e Pule’anga Nu’usila ‘o fekau’aki mo e kau folau atu mei Tonga ni ki Nu’usila ‘e ‘ikai toe fiema’u ke tauhi mavahe kinautolu ‘aho ‘e tahafaa(14), ‘i he ‘aho 24 ‘o Sepitema 2021, ‘i he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia ‘i he fale fakapule’anga Sangatao Siaosi.

‘I he’ene me’a na’a ne fakahā ai, “ko e sitepu mahu’inga ki he fefolau’aki ‘i he vaha’a ‘o e Tonga ni mo Nu’usila, ka ‘oku fakafiefia ko e kau atu ki ai mo e ‘etau kau toli fo’i’akau pea ko kinautolu ‘e kamata mei ai ‘a e polokalama mahu’inga ko ‘eni.”

Na’a ne fakamalo’ia ai ‘a e Pule’anga Nu’usila pea pehe ki he Komiti ‘oku ne tokanga’i ‘a e ngaue pelepelengesi ki he KOVITI-19 ‘i he ngaue lahi mo ‘aonga kuo a’usia.

‘Oku fakaangaanga ke kamata ‘a e ngaue ni ‘i he mahina ko  ‘Okatopa, 2021 ‘i ha ‘aho ‘e mahino vave mai. Pea ‘oku kei hokohoko atu pe mo e talatalanoa ki ha toe faingamalie lahi ange ki he kaha’u ‘o fakatatau ki he ngaahi tu’utu’uni pau ki hono malu’i ke malu ‘a e mo’ui mei he nunu’a ‘o e covid-19.