" "

Foaki ‘o e ngaahi me’alele ke tokoni ki hono tau’i ‘o e faito’o konatapu

29 ‘Okatopa 2021

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a hono foaki atu ‘a e ngaahi me’alele ‘e 4, ke tokoni ki he Potungaue Polisi pea mo e Va’a Makehe ki hono tau’i ‘o e Faito’o Konatapu ‘i he ‘aho 27 ‘o ‘Okatopa 2021, ‘i he ‘Apiako Polisi ‘Akau’ola ‘i Longolongo.

Ko e ngaahi me’alele ko ‘eni ‘e tokoni ki he fakahoko fatongia ‘i Tongatapuˊ ni pea mo e ‘otumotu Tokelau foki.

text formatting