Huufi ‘e he Tama Tu’i, Tupou VI ‘a e to’u Falealea 2022

12 Sanuali 2022

Na’e huufi ‘e he Tama Tu’i, Tupou VI ‘a e Falealea ‘o Tonga ‘I he ‘aho Tusite 11 ‘o Sanuali, 2022.

Na’e fakafou he tekinolosia livestream ‘a e Tō folofola Huufi mei he Palasi Fakatu’i ko Heilala Tangitangi, mei ‘Ohonua, ‘Eua.

Na’e me’a ‘i he ouau ni ‘i he Falealea ‘o Tonga, ‘a e ‘Eiki Sea Le’ole’o, Lord Tu’iha’angana pehe ki he ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Hon. Hu’akavameiliku pehe ki he toenga ‘o e kau fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele mo e fakafofonga e kakai mo e kau fakaafe

Na’e tō ‘a e fakamamafa ‘a e tō folofola ki he mo’uilelei mo e ako; fokotu’utu’u lelei e ngaahi taumu’a ki he langa ‘o e fonua; tu’unga fakapa’anga lolotonga e fonua mo e tu’unga faka’ikonomika; malu’i fakalao ‘o e ngaahi ngaue’anga fakalotofonua; to’umahaki Koviti 19 mo hono ngaahi pole; faito’o konatapu mo e to’utupu pea mo ha founga ‘a e Pule’anga ke tali’aki e ngaahi pole ko eni.