Tali ‘e he Tokoni Palēmia ‘a e tokoni mei he Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siaina

28 Fepueli 2022

Na’e talitali lelei ‘e he Tokoni Palemia, Hon. Poasi Tei ‘a e tokoni mei he Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siaina ‘i he Falaite, 25 ‘o Fepueli, ‘i ha polokalama na’e me’a ai e ‘Amipasitoa ‘o Siaina ki Tonga, HE. Cao Xaolin, ‘i he uafu Vuna ‘i Nuku’alofa.

Na’e uta mai e ngaahi tokoni ko eni ‘e ha ongo manuao Siaina, vaka toutai Siaina ‘e ua mo ha ongo laulapuna he ngaahi uike kuo tau situ’a ki ai.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Minisitā ki Muli, Hon. Fekitamoeloa ‘Utoikamanu ‘o fakaa’u e hounga’ia ‘a e Pule’anga Tonga ki he ngaahi tokoni kuo a’utaki mai mei he Pule’anga Siaina ki he fakaakeake mei he mapuna ‘a e mo’ungaafi.

Na’a ne me’a ‘oku a’utaki taimi tonu mai ‘a e tokoni he taimi faingata’a ‘o e fiema’u ke fakahoko e tokoni fakavavevave mo e fakaakeake ‘a e fonua.

Kuo ‘omai e tokoni pa’anga fe’unga mo e US$1.3 miliona ki Tonga ni mei he Pule’anga Siaina, kau ai ‘a e US$900,000 ki he Pule’anga mo e US$400,000 ki he Kolosi Kula.

Na’e fakahā ‘e ‘Amipasitoa Xaolin kuo tukumai mo e tokoni ‘oku laka hake he $12 miliona ‘i he ngaahi tokoni kehekehe fakame’angaue, ngaahi fale, palau, senoleita, teniti, ngaahi mohenga pelu, teunga malu’i kakato(PPE), me’atokoni mo e vai inu.

Na’e me’a ‘i he polokalama ni mo e ‘Eiki Minisitā Mo’ui, Hon. Toketā Saia Piukala, Pule ‘o e Potungāue Ngoue, Dr Viliami Manu mo e Sekelitali Pule mo Sekelitali ki he Kapineti, Mr Edgar Cocker.

-Ngata’anga-