Fanongonongo Fakapule’anga mei he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Pālemia

11 Sune 2022

I he loto faka’apa’apa mo e matu’aki lotomamahi mo’oni, ‘oku fakahoko atu mei he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palēmia ‘o e Pule’anga Tonga, ke fakahā ‘a e Ui Ma’oni’oni ‘a e ‘Otua Mafimafi kuo fai kia Hon. Viliami Manuopangai Hingano, ko e ‘Eiki Minisitā Ngoue, Me’atokoni mo e Vao ’Akau.

Na’e pekia ‘a Hon. Viliami Manuopangai Hingano ‘i he ‘aho 10 ‘o Sune 2022, ‘i he Falemahaki Auckland, ‘i Nu’usila. ‘I he ‘aho 28 ‘o Tisema, 2021, na’e fakanofo ai ‘a Hon. Viliami Manuopangai Hingano, ko e ‘Eiki Minisitā ‘o e Ngoue, Me’atokoni mo e Vao ‘Akau.

Oku ‘oatu ‘a e loto faka’apa’apa mo matu’aki lotomamahi mo’oni mei he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku pea mo e Pule’anga ‘o ‘Ene ‘Afio, ki he famili ‘o e ‘Eiki Minisitā ka kuo ne si’i pekia, pea fakatauange mo e nonga ‘a e ‘Otua ‘a ia ‘oku mama’o ‘i he tatae ‘o e ‘atamai kotoa pe, kene malu’i kimoutolu ‘i he taimi faingata’a ni. Ko e mole lahi eni ki he Pule’anga mo e fonua.

Ko e fakaikiiki ‘o e Polokalama ki he Me’afaka’eiki, ‘e toki fakahoko atu ia.

Fakatauange ke toka ‘a Hon. Viliami Manuopangai Hingano, ‘i he nonga mo e fiemalie ‘a Satai Sihova.

Faka’apa’apa atu,

Hon. Hu’akavameiliku

‘Eiki Palēmia

11 Sune, 2022